Längre ner på denna sida hittar du svar på vanliga frågor och under det finns citat från kursdeltagare

Kursutbud och pris

01. Grundkurs i teckenspråk är en kurs i svenskt teckenspråk och kostar 3.000 kronor för privatperson.
Kontot är personligt och får inte delas med andra.
För företag och andra organisationer, kontakta Vega för offert.

02. Fortsättningskurs i teckenspråk är en kurs i svenskt teckenspråk och kostar 3.000 kronor för privatperson.
Kontot är personligt och får inte delas med andra.
För företag och andra organisationer, kontakta Vega för offert.

03. Håll igång ditt teckenspråk är en kommunikationskurs för dig som kan grunderna i teckenspråk men vill träna upp och hålla igång ditt teckenspråk.
Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen. (Kursen lanseras till vintern)
Kontot är personligt och får inte delas med andra.
För företag och andra organisationer, kontakta Vega för offert.

04. Tecken som stöd - Grund (TSS) är för alla som vill lära sig att kommunicera med tecken. I Tecken som stöd följer man svenskans grammatik och lägger till tecken till vissa ord. Detta är inte en kurs i teckenspråk. Tecken som stöd är inte ett språk, utan en typ av teckenkommunikation. Detta är heller inte en kurs i TAKK där ansvarig utbildare är logoped eller specialpedagog med utbildning i språkstörning, språkutveckling / alternativ och kompletterande kommunikation. I den här kursen i Tecken som stöd lär vi oss en massa tecken och tränar på att kunna utföra dom korrekt, med rätt handform och rörelse. Du kommer få en massa tips på hur man kan komma ihåg nya tecken. Vi tittar på tecken som liknar varandra och lär oss skilja på dom och du lär dig sätta in tecken i meningar tillsammans med det talade språket.

Kursen kostar 3.000 kronor för privatperson.
Kontot är personligt och får inte delas med andra.

05. Tecken som stöd - Fortsättning (TSS) är en allmän fortsättningskurs i Tecken som stöd för den som redan kan grunderna men som vill träna på nya tecken och på att sätta in tecken i meningar för att få ett bättre flyt. (Kursen är ännu inte tillgänglig)

Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
För företag och andra organisationer, var god kontakta Vega för mer information och offert.

06. Tecken som stöd för personliga assistenter (TSS) Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket, anpassat för personliga assistenter inom LSS. Denna kurs är anpassad för att personliga assistenter snabbt ska kunna lära sig att kommunicera med tecken i deras arbete. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskan grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig)

Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
För företag och andra organisationer, var god kontakta Vega för mer information och offert.

07. Tecken som stöd i förskolan (TSS) Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket, anpassat för pedagoger inom förskolan. Denna kurs är anpassad för att personalen snabbt ska kunna lära sig att kommunicera med tecken i deras arbete. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskan grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig)

Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
För företag och andra organisationer, var god kontakta Vega för mer information och offert.

08. Lär dig att teckna - Sjukvårdspersonal är en kurs som är specialinriktad för sjukvårdspersonal. Vi går igenom skillnaderna mellan teckenspråk och Tecken som stöd och vilka anledningar det finns att man använder tecken. Vi går igenom grunderna för teckenspråkets handalfabet och handformer - och vi tränar på tecken och fraser som kan vara viktiga att kunna i mötet med personer som tecknar. Kursen innehåller även avläsningsövningar, så att man som sjukvårdspersonal ska kunna avläsa en persons tecken, tills att tolk kommer på plats.(Kursen är ännu inte tillgänglig)

Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
För företag och andra organisationer, var god kontakta Vega för mer information och offert.

09. Lär dig att teckna - Blåljuspersonal är en kurs som är specialinriktad för personer som arbetar inom Brandkåren, Polisen och Ambulanssjukvården. Vi går igenom skillnaderna mellan teckenspråk och Tecken som stöd och vilka anledningar det finns att man använder tecken. Vi går igenom grunderna för teckenspråkets handalfabet och handformer - och vi tränar på tecken och fraser som kan vara viktiga att kunna i mötet med personer som tecknar. Kursen innehåller även avläsningsövningar, så att man som blåljuspersonal ska kunna avläsa en persons tecken, tills att tolk kommer på plats.(Kursen lanseras i höst)

Kursen kostar 2.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
För företag och andra organisationer, var god kontakta Vega för mer information och offert.

10. Babytecken är en kurs för dig som vill teckna till ditt barn. Med tecken kan man underlätta barnets språkutveckling och öka barnets möjlighet att göra sig förstådd innan talet kommit igång, eftersom tecken brukar komma före tal - och dessutom är det kul med tecken! I kursen går vi igenom olika tecken som kan komma till användning och vi går igenom handformerna så att det är lättare att göra tecknen på rätt sätt. Kursen passar även om barnet är lite äldre. Det är aldrig försent men om barnet är ännu äldre kanske kursen i Tecken som stöd passar bättre. (Kursen är ännu inte tillgänglig)

Kursen kostar 1.000 kronor för privatperson, som reducerat pris i början av lanseringen.
Kontot är personligt och får inte delas med andra.
För företag och andra organisationer, kontakta Vega för offert.

11. Sång på teckenspråk är en kurs för att komma igång med sång på teckenspråk. Inga förkunskaper krävs. Att teckna till musik är något många gillar att göra. Den här kursen ger dig olika tips och ideer för att komma igång med att sjunga på svenskt teckenspråk. Kursen ges på talad svenska och har undertextade föreläsningsvideor. (Kursen är ännu inte tillgänglig)

12. International Sign är en kurs som hålls på talad engelska, med engelsk undertext. Kursen lär ut grundera i International Sign. Detta är inte en kurs i tolkning, utan en kurs för den som redan kan ett eller flera nationella teckenspråk, som vill lära sig att kommunicera med International Sign.(Kursen är ännu inte tillgänglig)

13. Bibliotecknet - Tecken som stöd med MegaVega är en samlingsplats för diverse olika TSS-material. Detta är ingen kurs utan ett bibliotek fyllt med videor av ramsor, sånger och sagor med Tecken som stöd. Man kan med en licens fritt hoppa runt bland kapitlen och plocka fram det man vill använda för tillfället. Det finns även videor och PFD-filer med olika tips. Bibliotecknet är för alla som vill ta del av material med Tecken som stöd. Även om detta inte är en kurs så ligger den bland kurser här i kursportalen och man beställer den på samma sätt och får då inloggninsuppgifter. Bibliotecknet innehåller inga inlämningsuppgifter och ingen strukturerad lärarkontakt men önskar man kontakt med Vega angående sin licens och TSS-materialet går det bra att ställa frågor via kursportalen eller via mail.

En licens håller i 6 månader och kostar 2.000 kronor, för privatperson som reducerat pris i början av lanseringen. För företag och andra organisationer, kontakta Vega för offert. (Samlingsplatsen är ännu inte tillgänglig)


Här nedan kan du läsa vanliga frågor och tillhörande svar.Hur betalar jag för kursen?

När du har bokat in dig på kursen kommer du att få ett mail med betalningsinformation. (Det går att betala mot faktura.) Kursavgiften måste vara betald innan du kan börja kursen. När betalningen kommit in får du ett mail med inloggninsuppgifter, så att du kan börja med kursen. Det skickas inte ut någon betalningspåminnelse.

Tillkommer några extra kostnader?

Nej, när du betalt kursavgiften tillkommer inga andra kostnader. Kurslitteraturen laddar du ner inne i kursen, i form av PDF-filer.

Hur länge har jag tillgång till kursen?

Här på Teckna Online har du tillgång till din kurs i 6 månader efter att du fått dina inloggningsuppgifter. Skulle du behöva längre tid för dina inlämningsuppgifter går det att lösa.

Jag vill gå kursen om ett halvår. Måste jag anmäla mig nu?

Kursen kommer att finnas kvar. Det bästa är om du anmäler dig lagom till att du vill gå kursen. Om du anmäler dig men sedan varken betalar eller meddelar Vega om när du vill börja, så försvinner din anmälan ur systemet efter fem veckor. Om du vill gå kursen senare går det alldeles utmärkt att göra en ny anmälan då.

Vem är min kursledare?

Kursledaren i samtliga kurser på Teckna Online är Vega Ranstam. Läs mer om Vega här.

Jag är hörselskadad / har nyligen blivit döv. Passar kurserna mig?

Absolut! Alla video-lektioner som innehåller tal har undertext och kursen kräver ingen verbal kommunikation. Kontakta Vega för mer information.

Jag är synskadad. Passar kurserna mig?

Video-lektionerna är anpassade för att vara så tydliga som möjligt för synskadade, men hur dom fungerar för just din synskada får vi ta reda på. Bakgrunden i videorna är antingen grön eller blå och har tydliga kontraster. Läraren har en svart, långärmad tröja på sig. Undantag finns på vissa videor som är filmade utanför studion. Undertexten är vit på svart botten. I vissa inlämningsuppgifter ska man skriva ner svaren och skicka till läraren. Som alternativ kan man skicka in en inspelad video- eller ljudfil där man använder sig av sitt tal istället. Kurslitteraturen som tillkommer består av nedladdningsbara PDF-filer med bilder och text. Kontakta Vega för mer information och test av videor.

Jag har dyslexi. Passar kurserna mig?

Kurslitteraturen som tillkommer består av nedladdningsbara PDF-filer med bilder och text. Texterna är utformade för att vara luftiga och lättlästa. I Adobe Acrobat kan man genom att trycka SHIFT + CTRL + Y få texten uppläst. I vissa inlämningsuppgifter ska man skriva ner svaren och skicka till läraren, men där finns inga krav på rättstavning och det är inte långa texter man skriver. Som alternativ kan man skicka in en inspelad video- eller ljudfil där man pratar istället. Kontakta Vega för mer information.

Jag kan inte böja fingrarna så mycket. Passar kurserna mig?

I teckenspråk och Tecken som stöd använder man mycket av fingrarnas finmotorik, men det går alldeles utmärkt att gå kurserna ändå. Bara informera Vega, så anpassas feedbacken med hänsyn till detta. Du kan gå in på Stockholms universitets teckenspråkslexikon för att se handformerna och handalfabetet och testa för att se hur det känns att göra.

Jag har inte alla fem fingrar på handen. Passar kurserna mig?

Det går alldeles utmärkt att gå kurserna ändå. Saknar man fingrar så tecknar man som vanligt ändå och den som avläser ser på handformen, tecknets placering, rörelsen, sammanhanget och munbilden vad som tecknas.

Jag använder bara en arm/hand. Passar kurserna mig?

Det går bra att använda bara en hand när man tecknar och i kursen får du information om hur man gör då.

Jag använder inte mina armar/händer. Passar kurserna mig?

Om du vill lära dig teckenspråk eller Tecken som stöd men inte har någon möjlighet att själv teckna går det alldeles utmärkt att gå kursen ändå. Då kan du i inlämningsuppgifterna som handlar om egen produktion skriva / skicka en inspelad ljudfil där du berättar hur man tecknar. I kursen går vi igenom vad alla dom olika handformerna heter, så du kommer få kunskap om vilka uttryck man använder för att förklara hur tecken ser ut. Till exempel: "För att teckna SNÄLL drar man flata handen, uppåtriktad, ner längs kinden och handflatan har bibehållen kontakt med kinden". Det finns många bra anledningar till att lära sig att avläsa teckenspråk och Tecken som stöd.

Jag har en ansiktsförlamning. Passar kurserna mig?

I både teckenspråk och Tecken som stöd använder man ansiktets olika muskler för att uttrycka sig. Man höjer och sänker på ögonbrynen. Man ser arg, förvånad, glad och ledsen ut. I teckenspråket är det en del av grammatiken. Men det går alldeles utmärkt att gå kurserna ändå. Bara informera Vega om det, så anpassas feedbacken med hänsyn till detta.

Jag har ingen humor. Passar kurserna mig?

Det går alldeles utmärkt att gå kurserna ändå. Det är inget krav att skratta åt Vegas skämt. Det går jättebra att bara se förbi dom.

Vilken utrustning behöver jag?

För att gå kursen behöver du kunna koppla upp dig mot internet och använda dig av en webbläsare. Du kan använda en smarttelefon, en surfplatta eller en dator. Det fungerar lika bra med en PC med Windows som en MAC. Du behöver även en kamera för att kunna filma dig själv när du tecknar. Det går bra med till exempel en mobilkamera eller en webbkamera. Filmerna används till inlämningsuppgifterna. När du gått klart kursen raderas filmerna du skickat in.

Jag vågar inte skicka in filmer på mig själv. Måste jag det?

För att komma till nästa kapitel i kursen måste man göra inlämningsuppgifterna. För att Vega ska kunna ge dig feedback på dina uppgifter behöver hon kunna se hur du tecknar. Teckenspråket sitter inte bara i händerna utan även i ansiktet, vilket gör att kameran inte heller kan vara riktad bara på händerna. Inne i kursen finns exempelvideor på hur man filmar in uppgifterna och du får mycket stöd från Vega, så även om det känns obekvämt i början kan det vara värt att ge det ett försök. Hur bakgrunden i dina videor ser ut spelar ingen roll och så fort du gått klart kursen raderas dina inskickade videor.

Måste jag passa tider?

Du behöver inte passa några tider i den här kursen. Alla lektioner finns tillgängliga dygnet runt och du kan skicka in dina inlämningsuppgifter när det passar dig. Du kommer inte behöva känna dig stressad av att göra lektioner eller inlämningsuppgifter i någon viss takt (dvs det finns ingen som sitter och undrar när dina uppgifter kommer in) och du lämnar inte in någon plan för hur du vill lägga upp din kurstid. Det är helt upp till dig.

Hur lång tid tar det att genomföra kursen Grundkurs i teckenspråk?

Alla lär sig i olika takt, men räkna med att lägga ner mellan 20 och 40 timmar. Om du till exempel läser 1 timme om dagen så är du klar på ungefär en månad. Läser du kursen 4 timmar varje helg så är du klar efter ungefär två månader. Självklart kan du ta mer tid på dig, eftersom du har tillgång till kursen i sex månader.

Hur lång tid tar det att genomföra kursen Fortsättningskurs i teckenspråk?

I den här kursen ligger alla på individuell nivå, eftersom alla kan olika mycket innan dom börjar. Därför varierar det ännu mer i den här kursen men räkna med att lägga ner mellan 20 och 40 timmar. Om du till exempel läser 1 timme om dagen så är du klar på ungefär en månad. Läser du kursen 4 timmar varje helg så är du klar efter ungefär två månader. Självklart kan du ta mer tid på dig, eftersom du har tillgång till kursen i sex månader.

Får jag ett intyg när jag är klar?

När du har genomgått kursen får du ett intyg skickat till din epostadress. Intyget är en bekräftelse på att du har gått kursen och gjort inlämningsuppgifterna, det innehåller inget omdöme eller betyg. Du kan själv skriva ut intyget om du vill ha det i pappersform.

Kan man teckenspråk efter kursen Grundkurs i teckenspråk?

Det här är en nybörjarkurs i teckenspråk. Efter kursen kommer du att ha grundläggande kunskaper i teckenspråk. Eftersom det är en distanskurs finns det ingen lärare som ser till att du gör det du ska på lektionerna. Du kommer heller inte att bli testad på allt innehåll i kursen. Endast vissa utvalda delar testas genom inlämningsuppgifter. Det är alltså helt upp till dig själv att se till att studera. Det här är ingen kurs i lingvistik och du blir inte tolk, men den kan jämföras med en gedigen kvällskurs och är ett bra första steg in i teckenspråkets underbara värld!

Kursen följer CEFR för teckenspråk och ligger på nivå A1 / A2. (Basic User) Vilken av de två nivåerna du hamnar på efter avslutad kurs beror på hur mycket du satsar själv och på dina egna förutsättningar. CEFR står för Common European Framework of Reference for Languages och är en gemensam europeisk referensram för språk; lärande, undervisning och bedömning. (I jämförelse med svenska folkhögskolors nivåsystem ligger grundkursen på Nivå 1, alternativt A/B)

Kan jag tillräckligt mycket teckenspråk för att gå direkt till fortsättningskursen?

Det finns ett litet språktest, där du kan se om du ligger på lagom nivå för fortsättningskursen i teckenspråk. Testet ger endast en ungefärlig nivåbedömning och följer inte CEFR.
Kontakta Vega via kontaktformuläret här på sidan om du trots testet är osäker på din nivå.
Om du gått grundkursen i teckenspråk här på Teckna Online så har du goda förutsättningar att utan problem gå vidare till fortsättningskursen.
Testa din språknivå här.

Hur mycket teckenspråk kan jag efter kursen Fortsättningskurs i teckenspråk?

Det här är inte en kurs i lingvistik och det är inte en kurs i teckenspråkstolkning. Efter kursen kommer du ha tränat på att avläsa både döva och hörande som tecknar och du kommer ha övat på att själv få upp ditt tempo när du tecknar. Du kommer ha lärt dig nya tecken och fått tips på hur du kan bygga ihop meningar och teckna mer flytande. Efter den här kursen kan du gå kommunikationskursen "Håll igång ditt teckenspråk" här på Teckna Online eller söka vidare till andra teckenspråksutbildningar om du vill lära dig mer.

Kursen följer CEFR för teckenspråk och ligger på nivå A2 / B1. (Basic User / Independent User) Vilken av nivåerna du hamnar på efter avslutad kurs beror på hur mycket du satsar själv, hur mycket du kunde tidigare och på dina egna förutsättningar. CEFR står för Common European Framework of Reference for Languages och är en gemensam europeisk referensram för språk; lärande, undervisning och bedömning. (I jämförelse med svenska folkhögskolors nivåsystem ligger fortsättningskursen på Nivå 2/3, alternativt B/C.)

Vad gör jag om fortsättningskursen i teckenspråk är för svår för mig?

Om du börjat fortsättningskursen i teckenspråk men märker att den är på för hög nivå för dig kan du, innan du börjat på Kapitel 2, byta till grundkursen. Det kostar inget. Är det däremot så att du bara har någon fråga kring en lektion eller inlämningsuppgift så är det bara att kontakta läraren så får du hjälp.

Jag vill lära mig TAKK. Kan jag gå din kurs i Tecken som stöd då?

I kursen Tecken som stöd går vi igenom tecken från teckenspråket och tränar på att sätta in dom i det talade språket. Jag är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk och rättstolk med 30Hp pedagogik och många års erfarenhet av olika typer av kommunikation med tecken men jag lär inte ut TAKK. Den som lär ut TAKK är oftast en logoped eller specialpedagog med utbildning i kommunikationsnedsättning, språk, tal och AKK och TAKK. Den personen kan bedöma om TAKK är rätt för personen i fråga och sedan även beskriva hur stödet ska ges. Personen har ofta en kortare utbildning i tecken eftersom vikten istället ligger på det pedagogiska arbetet kring personen. Jag kommer inte i den här kursen gå ner på individnivå för att tittar på/lär ut exakt hur det skulle fungera bäst för just dig. Jag ger däremot ut många olika tips så att så många som möjligt ska få ut så mycket som möjligt av kursen.

Vilka personer kan gå kursen i Tecken som stöd?

I kursen Tecken som stöd är alla välkomna! Alla kan ha nytta av att kunna tecken. Det kan handla om vad som helst. Du kanske har en hörselskada eller en språkstörning, du kanske är allmänt intresserad av nya saker, du kanske vill kunna teckna med kollegorna när ni har en bullrig arbetsmiljö, du kanske har en döv granne men du har inte förmågan eller tiden att lära dig ett helt nytt språk. Du kanske vill lära dig tecken i min kurs för att sedan lära vidare till din gamla mormor som precis tappat dom sista hörselresterna. Du kanske har en döv katt eller hund som du vill kunna teckna lite med. Du kanske vill lära tecken till din bebis så att den snabbare kan göra sig förstådd, eller så kanske ni är två kompisar som ofta är ute och dyker på djupt vatten och vill kunna kommunicera lite under vattnet. Exakt hur och varför man sedan använder Tecken som stöd är väldigt individuellt. Det beror helt på vem man använder det tillsammans med. Men om du vill lära dig att teckna flytande så är det teckenspråk du ska lära dig, inte Tecken som stöd.

Jag vill lära mig teckenspråk, men orkar inte gå kursen. Kan jag gå kursen i Tecken som stöd istället?

Tecken som stöd är inte samma sak som teckenspråk. Det är två helt skilda saker. Teckenspråk är ett helt eget språk med egen grammatik. Tecken som stöd är endast stödtecken till det talade språket, med svenskans grammatik. Det är viktigt att man är medveten om detta när man väljer kurs.

Måste jag hålla reda på en massa olika inloggningsuppgifter?

Du kommer bara att behöva ett inlogg till den här kursen. I andra distanskurser kan det behövas flera olika inloggningar till lektioner, kursmaterial osv. men här behöver du bara ett. Om du vill gå fler kurser på Teckna Online läggs dom till i ditt befintliga konto.

Datahantering

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få reda på vilken information om dig som sparats. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att felaktiga uppgifter rättas till. Det är bara att kontakta Vega Ranstam - du kan använda kontaktformuläret på sidan.

Missbruk

Om ett konto missbrukas förbehåller sig Vega Ranstam rätten att stänga av kontot utan återbetalning.

Referenser / Citat

Lena, Grundkurs i teckenspråk (Undersköterska inom LSS-verksamheter)
"En fantastisk kurs som gett mig en bra grund i teckenspråk. Bra och tydliga videos, lagom långa kapitel med flera korta inlämningar. Snabb feedback så man snabbt kan arbeta sig vidare. Och bra att man kan jobba helt i sin egna takt."


Linda, Grundkurs i teckenspråk (43 år, säljare av solenergi)
"Fantastisk kurs där jag i egen takt kan lära mig teckenspråk. Vega är så tydlig i alla tecken så det är enkelt att förstå. Hennes humor och glädje gör att det nästan känns som hon sitter framför en i rummet. Jag ger mig in i fortsättningskursen direkt."


Tomas Eriksson, Grundkurs i teckenspråk (44 år, bosatt i Örebro, systemtekniker)
"Jag var helt ny på teckenspråk när jag började kursen. Jag kunde inte ens handalfabetet. Jag tycker att kursen har gett mig massor. Nu kan jag bygga ihop enkla meningar och jag förstår när döva tecknar långsamt och anpassat med mig. Jag la ner ca 25 timmar under 4 veckors tid. Det var kul! Och eftersom jag har tillgång till kursen i sex månader så ska jag gå igenom den en gång till, utan att lämna in uppgifter. Efter det kommer jag kunna ännu mer. Vega som lärare har varit pedagogisk och positiv. Jag kände mig inte dum fastän jag gjorde fel i mina inlämningsuppgifter."


Anette Höglund, Fortsättningskurs i teckenspråk (54 år, specialpedagog)
"Jag kan varmt rekommendera fortsättningskursen, jag har lärt mig väldigt mycket. Kursen har ett bra upplägg, man får möjlighet att lära sig många tecken, öva på avläsning och även ta del av allmän information kring teckenspråket som är bra att ha kännedom om. Snabb och bra feedback på uppgifterna som skickas in. Tydliga och bra förklaringar av Vega som är en fantastisk lärare, pedagogisk och inspirerande på alla sätt! "


Magdalena Lindroos, Grundkurs i teckenspråk (27 år, bosatt i Stockholm, mammaledig)
"Jag kunde inte teckenspråk alls innan jag började kursen, men nu har jag lärt mig alfabetet, mängder av ord inom flera områden och kan föra enklare samtal. Jag har mängder kvar att lära än, men jag har lärt mig grunderna och känner att jag har en väldigt bra grund att bygga vidare på. Alla videor i kursen är tydliga och mycket enkla att förstå, och inlärningstakten för mig som elev var mycket väl genomtänkt. Och som grädde på moset så är Vega en fantastisk lärare, pedagogisk och lyser upp alla videor med sitt glada leende!"


Annie, Grundkurs i teckenspråk (35 år, mjukvarutestare)
"Jättekul kurs! Tycker att filmerna i kursen både är pedagogiska och roliga att titta på. Det senare gör att jag minns kursinnehållet lättare. Videoinlämningsuppgifterna var en bra övning i sig för att se hur det ser ut när man tecknar själv."


Linda Ahlin, Grundkurs i teckenspråk (37 år, förskollärare)
"Har gått grundkursen och lärt mig massor. Lektionerna är lagom långa och Vega är tydlig i sitt sätt att visa och lära, vilket gör det både lätta och roligt att hänga med. När jag har haft frågor så har jag alltid fått tydliga och utförliga svar. Det ska bli kul att lära sig ännu mer i fortsättningskursen."


Johanna Åkesson-Åberg, Grundkurs i teckenspråk (29 år, barnskötare)
"Jag är jättenöjd med kursen, lagom innehåll, ingen stress, lätt att så svar från Vega om saker man är osäker på. Både videos och pdf filerna var bra och innehållsrika! Jag har länge velat lära mig teckenspråk, och jag känner att denna kuren är ett bra sätt för mig att lära mig! Jag har suttit fastklistrad med kursen sen den startade."


Ingela Waldemarson, Grundkurs i teckenspråk (hörselpedagog)
"Kursen gav mig både ett större ordförråd och träning som hjälpt mig i min kommunikation med elever. Bra att dövrealia finns med i kursen."


Tina J, Grundkurs i teckenspråk (49 år, resurs på förskola)
"Jag gick kursen för att det är kul att lära sig nåt nytt. Kunde lite sen innan när sonen använde TAKK som liten. Denna kursen är väldigt bra. Lätt att lära sig med en bra lärare. Man får feedback på det man lämnat in. Så det kommer bli en fortsättningskurs för mig."


Heléne, Grundkurs i teckenspråk (ämnespedagog)
"Mycket bra innehåll med bra mix av avläsning, föreläsningar, övningar och fakta bland annat. Jag arbeta som förskollärare och ämnespedagog i språk bland annat så det är varit mycket lärorikt och nyttigt för mig."


Linda, Fortsättningskurs i teckenspråk (40 år, socialpedagog)
"Rolig kurs med relevanta områden. Omväxlande övningar och en pedagogisk lärare."


Tack till alla er som, i stort och smått, hjälpt Vega att skapa denna kursportal

Korrekturläsning: Anne-Marie Ternstedt, Henrik Cintius, Jesper Kittel, Lisbet O'Ranstam, Mikael Sundberg, Sofia Wikström, Stefan Weitmann, Tomas Eriksson
Programmering: Kalle Holmberg, Pontus Tillqvist
Marknadsföring: Annabelle Reuter, Camilla Högberg, Conny Norén, Helena Andersson Wikström, Jesper Kittel, Magnus Jönsson, Maja Popovic, Mehdi Malek
Musik: Chris Egerod, Magnus Rosén, Kristoffer Göbel
Support: Jonas Ranstam, Maja Popovic, Nives Gotovac, Sofia Wikström, Tomas Kold
Research: Allis Nilsson, Anna Jonsson, Annica Lundin Engberg, Carro Gunnarsson, Cecilia Forslund, Elsmarie Björklund, Emy Hurtig, Gabriella Yström, Iga Żuławińska, Jan-Anders Nilsson, Jasmine Sturesson, Johan Karlsson, Johanna Johansson, Kajsa Hjelmblom, Kristoffer Sturesson, Lena Johansson, Linnéa Dahlberg, Louise Bosma, Martina Olovsson, Mattias Borgström, Mia Nordqvist, Mimi Svensson, Olga Venou, Patrik Carlsen, Veronica Thyrén
Videoproduktion: Alva Eldsborg, Alexandra Pecher, Anna Larsson, Bedia Ucar, Camilla Wassberg, Dijana Vincek, Elsa Ståhl Kronqvist, Emma Leo Bergfors, Evelina Wallin, Fatma Guven, Frida Klasson, Gabriele Caia, Gökhan Kaya, Helena Andersson Wikström, Ivanna Makhoney, Ing-Marie Wickström, Iryna Chepchina, Johanna Pihl, Johanna Sundstrand, Josephine Kirkegaard, Justyna Rechowicz-Gajda, Karolin Malm, Kave Noori, Klas Mattson-Djos, Klaudia Krammer, Linda Andersson, Louise Hamqvist, Madeleine Persson, Malin Bredenberg, Maret Õun, Margherita Greco, Mia Horlin, Mikael Sundberg, Mustafa Yavaş, Nives Gotovac, Paulina Johansson, Raili Loit, Saga Eldsborg, Sara Blomqvist, Silke Bornholdt, Sofia Wikström, Stefan Weitmann, Susanne Milton, Thorbjörn Andersson, Tomas Eriksson, Ülker Başak, Victoria Kirichenko (Вика Кириченко), Wilda Stridh