Tillgängliga kurser

Kursnamn Kursbeskrivning Antal kapitel
01. Grundkurs i teckenspråk Grundkurs för nybörjare i svenskt teckenspråk. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på att avläsa olika döva personer. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor. 6
02. Fortsättningskurs i teckenspråk Fortsättningskurs i svenskt teckenspråk, allmän. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på att avläsa olika döva personer. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor. 6
03. Håll igång ditt teckenspråk (ännu ej tillgänglig) En kommunikationskurs för dig som redan kan en del svenskt teckenspråk. Du kanske saknar en teckenspråkig miljö och vill inte glömma ditt teckenspråk. I den här kursen tecknar vi till varandra och håller igång språket tillsammans. Kursen ges på teckenspråk med undantag för några lektioner på tal. Undertext finns på dessa videor. (Kursen är ännu inte tillgänglig) 6
04. Tecken som stöd - Grund Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket. Denna kurs är anpassad för att du snabbt ska kunna kommunicera med tecken, oavsett vem du är. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskans grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket, så många man själv vill. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor. 6
05. Tecken som stöd - Fortsättning (ännu ej tillgänglig) Fortsättningskurs i Tecken som stöd. Detta är en kurs för den som redan kan grunderna men som vill träna på fler tecken och att sätta ihop meningar. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på avläsning. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig.) 6
06. Tecken som stöd för personliga assistenter (ännu ej tillgänglig) Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket, anpassat för personliga assistenter inom LSS. Denna kurs är anpassad för att personliga assistenter snabbt ska kunna lära sig att kommunicera med tecken i deras arbete. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskan grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig.) 6
07. Tecken som stöd i förskolan (ännu ej tillgänglig) Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket, anpassat för pedagoger inom förskolan. Denna kurs är anpassad för att personalen snabbt ska kunna lära sig att kommunicera med tecken i deras arbete. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskan grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig.) 6
08. Lär dig att teckna - Sjukvårdspersonal (ännu ej tillgänglig) Grundkurs i att lära sig teckna, anpassad för sjukvårdspersonal. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på avläsning. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor. (Kursen är ännu inte tillgänglig - kommer inom kort.) 6
09. Lär dig att teckna - Blåljuspersonal (ännu ej tillgänglig) Grundkurs i att lära sig teckna, anpassad för blåljuspersonal. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på avläsning. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig - kommer inom kort.) 6
10. Babytecken (ännu ej tillgänglig) Lär dig att teckna med ditt barn. Genom tecken kan du öka ditt barns möjlighet att kommunicera innan talet kommit igång och på så sätt kan man minska frustration hos barnet. I kursen tecknar och pratar vi samtidigt och tränar på tecken, från det svenska teckenspråket, som är bra att kunna när man tecknar med sitt barn. Vi tränar även på att teckna till barnsånger. Till varje kapitel finns en inlämningsuppgift som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig) 4
11. Sång på teckenspråk (ännu ej tillgänglig) Kom igång med sång på teckenspråk! Inga förkunskaper krävs. Att teckna till musik är något många gillar att göra. Den här kursen ger dig olika tips och ideer för att komma igång med att sjunga på svenskt teckenspråk. Kursen ges på talad svenska och har undertextade föreläsningsvideor. (Kursen är ännu inte tillgänglig) 6
12. Bibliotecknet - Teckna med MegaVega (ännu ej tillgänglig) Bibliotecknet är en samlingsplats för sagor, ramsor och sånger med Tecken som stöd. Här får du under 6 månaders tid tillgång till en drös olika videor och PDF-material. Nya videor tillkommer allt eftersom och licensen går att förlänga. (Portalen är ännu inte tillgänglig) 8